woman fear sexual harassment
     עמוד הבית   |   מי אנחנו   |   עניין מטריד   |   להכאיב וללטף   |   חקירה פרטית   |   ערבית   |   המלצות ותגובות   |   יצירת קשר   |   English     

אלימות במשפחה, הטרדה מינית, סמים ואלכוהול.

Seminar banner

התיאטרון החברתי - כלי לשינוי ! חוויה מעצימה ומלמדת.

התיאטרון החברתי עוסק מזה 15 שנים בחיזוק המודעות החברתית לתופעות כגון אלימות במשפחה הטרדה ופגיעה מינית ושימוש בתחליפי מציאות (סמים אלכוהול ואינטרנט)...
מטרתנו לעורר מודעות להדליק נורות אזהרה ולאפשר לקהל לזהות תחושות ומצוקות.
זאת באמצעות הצגות תיאטרון סדנאות והרצאות לנוער חיילים ובוגרים בישוב ובמקומות עבודה

"להכאיב וללטף" הצגה בנושא אלימות במשפחה 


sexual harassment play
"עניין מטריד" הצגה בנושא הטרדה מינית
investigation-play
"חקירה פרטית" הצגה בנושא אלימות בני נוער© כל הזכויות שמורות לקבוצת ה"תיאטרון החברתי"

הצגה והרצאה בנושא הטרדה מינית  |  הצגה והרצאה בנושא אלימות במשפחה  |  הצגה והרצאה בנושא אלימות בני נוער